Frokost med Bernt

Frokost med Bernt er “… en av de viktigste deloffentlighetene i hovedstaden: Flere ganger månedlig møtes flere enn 200 mennesker for å drøfte brennbare problemer i kultur og samfunn: tidlig om morgenen, i to stive timer, med frokost, gratis og åpent for alle”. (Aftenpostens kultur- og debattredaktør, Knut Olav Åmas, 30.01.09).

Ukentlige foredrag fra landets åndelige sentrum, auditorium 7 i Eilert Sundts hus på Blindern.
Arrangører er professor Bernt Hagtvet og stipendiat Anders Ravik Jupskås.

Foredragene tas opp av Radio Nova og sendes påfølgende onsdag kl. 12.00 – 13.00.

Frokost med Bernt på Facebook

Er Keynes relevant?

av Jo Grunde Gudbrands, tirsdag 01. november 2011, kl. 10.58

Hvilken relevans har egentlig Keynes' teorier for norske økonomer og byråkrater? Har hans teorier blitt særlig aktualisert i det siste, i kjølvannet av finanskrisen?

Fragmenter av et universitets historie

av Jo Grunde Gudbrands, tirsdag 25. oktober 2011, kl. 10.55

Tirsdag 18. oktober ble 9-bindsserien om Universitetet i Oslos historie lansert. 4000 sider og 1000 illustrasjoner er endelige klare.

Overlæreren i rampelyset: UiO i mediesamfunnet 1970-2011

av Jo Grunde Gudbrands, tirsdag 18. oktober 2011, kl. 10.45

Er synlighet i mediene blitt en forutsetning for å kunne ivareta universitetets kjerneoppgaver? Johannes Løvhaug innleder. Knut Olav Åmås og Harald Hornmoen kommenterer.

Eurokrisens anatomi

av Jo Grunde Gudbrands, tirsdag 04. oktober 2011, kl. 10.45

Hva gikk galt med EU og eurosonen? Og hva er veien videre? Innledning ved professor og EU-ekspert Erik Oddvar Eriksen og sjefsøkonom i First, Harald Magnus Andreassen.

Hvor går SV nå?

tirsdag 06. desember 2011, kl. 10.45 · av Jo Grunde Straume Gudbrands for Frokost med Bernt

Etter 6 år i regjering vaker SV rundt sperregrensen. Parlamentarisk leder i SV og statsviter, Bård Vegard Solhjell, innleder om hva han mener bør være veien videre for et sosialistisk parti i Norge anno 2011. Kommentarer ved blant andre SV-historiker Frank Rossavik.

Forretning eller fordeling? Om styringsutfordringer i offentlig sektor

tirsdag 29. november 2011, kl. 10.45 · av Jo Grunde Gudbrands for Frokost med Bernt

“Den første uka i 2010 var kun 35 prosent av lokaltogene rundt Oslo i rute i rushtiden. Kaldt vær, stengte svenske kjernekraftverk og manglende overføringskapasitet gjorde at kraftprisen i Midt- og Nord-Norge ble rekordhøy… Hva var det som gikk galt?”.

The Resurgence of Fascism in Italy Today

tirsdag 22. november 2011, kl. 10.45 · av Jo Grunde Gudbrands for Frokost med Bernt

Lecture will be given by Dr. John Pollard, Cambridge University. Comments by Elisabetta Cassina Wolff, University of Oslo.

Er en sterk fagforening et hinder for effektiv ledelse?

tirsdag 15. november 2011, kl. 10.45 · av Jo Grunde Gudbrands for Frokost med Bernt

Vi får innledninger ved blant andre Paul Bjerke i DeFacto, LO-sekretær Kristian Tangen og daglig leder i HR-Norge, Even Bolstad.

Hva er dannelse? Og har vi bruk for det?

tirsdag 08. november 2011, kl. 10.45 · av Jo Grunde Gudbrands for Frokost med Bernt

Hva bør være de høyere lærestedenes krav til dagens og fremtidens studenter? Gir begrepet dannelse mening i dagens virkelighet? Hva er universitetenes rolle i å skape en kunnskapsfundert demokratisk kultur?

Side 1 av 4 »»

Repriser

Atom-feed